Flirten lustig - Date side Guldborgsund

durch  |  28-Nov-2015 01:22

date side Guldborgsund-69

Globalt udgør virksomhedernes omkostninger til ressourcer og materialer en stigende andel af produktionsudgifterne.

Det betyder, at virksomhederne kan styrke deres konkurrenceevne og skabe vækst, hvis de udnytter de nye forretningsmuligheder i cirkulær økonomi.

automatisering, bedre sikkerhedsforhold, mindre materialeforbrug- og dermed affald - samt en mulighed for potentielt at anvende flere genanvendelige materialer.

Anne Christine Steenkjær Hastrup, Faglig leder, Teknologisk Institut: ”Med partnerskabet skaber vi en central platform for virksomheder og projekter til at afprøve ideer samt udvikle og opskalere processer til at skabe nye forretningsmuligheder baseret på udnyttelse af biobaserede restressourcer. Jim Larsen, faglig leder, 3D printhuset: ”Med partnerskabet vil vi bane vejen for brug af 3D-print i dansk byggeri.

Vores pilotforsøg vil lægge grundlaget for at opbygge fuldskala produktionsanlæg og skabe nye arbejdspladser rundt om i landet med udgangspunkt i optimal udnyttelse af de lokale ressourcer. sammen med Nordic Sugar og Guldborgsund Kommune afdække mulighederne for etablering af et anlæg på Lolland, som kan udnytte sukkerroetoppe." Anne Christine Steenkjær Hastrup, faglig leder, Teknologisk Institut, tlf. Teknologien ser lovende ud for byggebranchen på en række punkter, bl.a.

Forum-Mitarbeiter anzeigen