dating seiten test Halle - Dating sider for homoseksuelle Fanø

durch  |  17-Apr-2015 20:51

Man er tillige enige om at tage afstand fra den i nogle sammenhænge fremførte kristelige fordømmelse af mennesker, der har valgt at leve sammen i et registreret partnerskab. Beslutningsforslaget griber ikke ind i disse debatter. Således sker der aktuelt en markant indblanding i trossamfundenes forhold.

Men samtidig tager forslagsstillerne afstand fra det synspunkt, at man skal afvente en henvendelse fra folkekirken eller andre trossamfund, førend man fjerner den eksisterende hindring i lovgivningen.

Siden 1995 har der været en drøftelse inden for folkekirken af holdningen til både velsignelse af et registreret partnerskab og egentlig kirkelig vielse. Biskopperne har på grundlag af udvalgsarbejde gentagne gange drøftet emnet.

Der er enighed om at imødegå et ønske om en kirkelig markering af indgåelse af registreret partnerskab, selv om der ikke kan findes enighed om at institutionalisere et nyt ritual.

Denne afgørelse er det helt op til trossamfundene selv at træffe.

Som det er nu, stiller lovgivningen sig hindrende i vejen, hvis et trossamfund med vielsesbemyndigelse skulle ønske at foretage vielser af to personer af samme køn.

Forum-Mitarbeiter anzeigen