Netdating for ældre Ringkøbing-Skjern

durch  |  08-May-2015 10:53

I særlige tilfælde kan Myndighedsafdelingen tildele kørsel.

netdating for ældre Ringkøbing-Skjern-65netdating for ældre Ringkøbing-Skjern-34netdating for ældre Ringkøbing-Skjern-8

Kommunens kvalitetsstandarder på daghjemsområdet Du kan læse meget mere om hvem, der kan komme i betragtning til daghjem, hvilke aktiviteter, der foregår med mere i: Kvalitetsstandard for visiterede kommunale daghjemstilbud Kvalitetsstandard for visiterede kommunale specialdaghjemstilbud Aktiviteter Personalet vil sammen med dig opstille en handleplan, som beskriver hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang, når du er i daghjemmet.

Særligt behov for ro og struktur på dagen Har borgeren et særligt behov for ro, struktur og overskuelighed, kan der blive tale om et specialdaghjem.

Det kan for eksempel være en borger med middel eller svær demens.

Desuden skal du betale for: Åbningstider Se under det enkelte aktivitetscenter.

Kørsel Som hovedregel skal du selv sørge for transporten til og fra det åbne tilbud.

Forum-Mitarbeiter anzeigen